light-mode
dark-mode
zusammenfassen_und_paraphrasieren

Table of Contents

Wat is het verschil tussen samenvatten en parafraseren

De termen samenvatting en parafrase raken vaak in de war, omdat ze naar hetzelfde verwijzen. De samenvatting en de parafrase zijn twee belangrijke hulpmiddelen om de ideeën en het werk van andere auteurs in ons eigen werk te verwerken. Hoewel we altijd onze eigen ideeën moeten schrijven, zijn er momenten waarop we het werk van een andere auteur nodig hebben om onze argumenten te onderbouwen of een ander standpunt te illustreren. In die omstandigheden komen samenvattingen en parafrases goed van pas.

Parafraseren Vs Samenvatten

Het verschil tussen parafraseren en samenvatten is dat parafraseren inhoudt dat je alle inhoud in je eigen woorden schrijft en even groot is als de oorspronkelijke tekst, terwijl samenvatten inhoudt dat je alleen de belangrijkste punten van een werk in je eigen woorden vermeldt en veel korter is dan het origineel.

Parafraseren:

Je presenteert de ideeën van iemand anders in je eigen woorden als je zijn geschrift parafraseert. Herkennen wiens ideeën je presenteert en waar ze vandaan komen is een belangrijk onderdeel van parafraseren. Een geparafraseerde passage kan onmogelijk te veel lijken op het bronmateriaal. Je kunt niet zomaar een paar woorden veranderen en beweren dat je parafraseert. Idealiter presenteer je deze ideeën in een taal die natuurlijk en gemakkelijk te begrijpen is voor zowel jou als je publiek.

Samenvatten

Een samenvatting is een vereenvoudigde vorm van een geschrift dat alleen de belangrijkste punten bevat. Je moet in een samenvatting inderdaad je eigen woorden gebruiken, maar af en toe kan een kort citaat worden gebruikt.

Het belangrijkste doel van een samenvatting is een grote tekst in een hanteerbaar formaat samen te vatten. Bijgevolg is een samenvatting veel kleiner dan de oorspronkelijke tekst. Zij moet de centrale ideeën en concepten van de oorspronkelijke tekst duidelijk en beknopt weergeven. Het is echt wel mogelijk om bepaalde feitelijke informatie die geen verband houdt met je tekst over het hoofd te zien, zolang de betekenis van de oorspronkelijke tekst maar niet wordt verstoord.

Wanneer is het geschikt om te parafraseren?

U laat de lezer zien dat u de belangrijkste concepten begrijpt wanneer u met succes de ideeën van iemand anders parafraseert. Omdat je wilt aantonen dat je bekwaam bent in iets anders dan kopiëren en plakken, moet je parafraseren. Alleen degenen die concepten echt begrijpen, zijn in staat om ze met succes te parafraseren. Met andere woorden, parafraseren toont je vertrouwen in de gedachten die je probeert te bespreken.

Ten slotte is parafraseren een goede keuze wanneer u een langere passage moet samenvatten in een kortere. Als je een idee tegenkomt dat oud lijkt of moeilijk toegankelijk is voor een jonge geest, kun je ervoor kiezen om het te parafraseren. U kunt deze ideeën weer zinvol maken door ze eenvoudig in uw eigen woorden te plaatsen.

Wanneer maak je een samenvatting?

Als je wat meer veelzijdigheid nodig hebt, zijn samenvattingen handig. Je kunt een concept in een paar zinnen samenvatten of er een hele alinea aan besteden. Andere samenvattingen zijn geschreven in de vorm van volledige essays.

Samenvattingen stellen je ook in staat om snel tot de kern te komen van wat de auteur probeerde te zeggen. Wanneer je een stuk samenvat, kun je alle externe details weglaten die niet echt nodig of relevant zijn. Ten slotte zijn samenvattingen altijd bedoeld om informatie samen te persen, zodat u kunt corresponderen met de belangrijkste punten in de oorspronkelijke passage.

Wat zijn de stappen in het samenvattingsproces?

 • Lees en begrijp de tekst aandachtig.
 • Houd rekening met het beoogde publiek van de tekst. Informeer naar de motivatie van de auteur voor het schrijven van de tekst.
 • Kies de informatie die relevant is.
 • Vind de belangrijkste punten – wat ertoe doet.
 • De structuur van de tekst moet worden gewijzigd.
 • Herformuleer de belangrijkste punten in volledige zinnen.
 • Controleer uw werk nogmaals.

Wat zijn de regels voor parafraseren?

Suggesties voor parafrasering

 • Uw eerste zin moet op een ander punt beginnen dan de oorspronkelijke bron.
 • Er moeten synoniemen worden gebruikt (woorden die hetzelfde betekenen)
 • Wijzig de structuur van de zinnen (bijv. van actieve naar passieve vorm)
 • Verdeel de informatie in zinnen.

Wanneer een samenvatting gebruiken?

Je kunt een samenvatting gebruiken om context te geven, de toon te zetten of ondersteunend bewijsmateriaal te illustreren, maar houd het kort: een paar zinnen is voldoende. Het grootste deel van je paper moet gewijd zijn aan je argument.

Eindgedachten:

De noodzaak om echte en unieke zingevende inhoud te creëren, en de noodzaak om parafrase te gebruiken, begrijpen we allemaal. Onze online parafraseringstool zorgt ervoor dat de inhoud authentiek is en de best mogelijke inhoud blijft produceren.

Als je op Google zoekt, kom je misschien een aantal parafraseringstools tegen. Na doelloos ronddwalen is uw laatste redmiddel onze Online Parafraser, die u tijd en stress bespaart door ervoor te zorgen dat u altijd uw eigenheid behoudt! Het zal ervoor zorgen dat u krijgt wat u wenst.