light-mode
dark-mode

Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į internetinį perfrazatorių! Šiose taisyklėse ir sąlygose pateikiamos „DuoTech” interneto svetainės, esančios adresu internetinis perfrazatorius. Jei lankotės šioje svetainėje, manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis. Jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje nurodytomis sąlygomis, toliau nesinaudokite internetine parafrazavimo programa. Šioms Sąlygoms ir nuostatoms, privatumo pareiškimui, pranešimui apie atsakomybės atsisakymą ir visoms Sutartims taikoma ši terminologija: „Klientas”, „Jūs” ir „Jūsų” reiškia Jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė”, „Mes”, „Mes”, „Mūsų” ir „Mus” reiškia mūsų Bendrovę. „Šalis”, „Šalys” arba „Mes” reiškia Klientą ir mus. Visos sąvokos reiškia pasiūlymą, priėmimą ir apmokėjimą, būtiną mūsų pagalbos Klientui procesui pradėti tinkamiausiu būdu, siekiant aiškaus tikslo – patenkinti Kliento poreikius, susijusius su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, vadovaujantis ir atsižvelgiant į pk galiojančius įstatymus. Bet koks pirmiau pateiktos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitos, daugiskaitos, didžiosios raidės ir (arba) jis (ji) arba jie, yra laikomi pakeičiamais, todėl reiškia tą patį.

Slapukai

Naudojame slapukus. Prisijungdami prie internetinio parafrazatoriaus, sutikote, kad slapukai būtų naudojami pagal DuoTech privatumo politiką. Daugumoje interaktyviųjų svetainių naudojami slapukai, kad galėtume gauti naudotojo duomenis kiekvieno apsilankymo metu. Mūsų svetainėje slapukai naudojami tam tikrų sričių funkcijoms įgalinti, kad mūsų svetainėje besilankantiems žmonėms būtų paprasčiau. Kai kurie mūsų partneriai ir (arba) reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, „DuoTech” ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą medžiagą, esančią internetinėje parafrazėje. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Galite naudotis šia informacija iš online paraphraser savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.. Negalima:
 • Perspausdinkite medžiagą iš internetinio perfrazatoriaus
 • Parduoti, nuomoti ar sublicencijuoti medžiagą iš internetinio perfrazatoriaus
 • Reprodukuoti, dubliuoti ar kopijuoti medžiagą iš internetinio perfrazatoriaus.
 • Perskirstykite turinį iš internetinio perfrazatoriaus
Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Mūsų sąlygos buvo sukurtos padedant Taisyklių ir sąlygų generatorius. Kai kuriose šios svetainės dalyse naudotojams suteikiama galimybė skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės vietose. „DuoTech” nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi „DuoTech”, jos atstovų ir (arba) filialų požiūrių ir nuomonių. Komentarai atspindi juos paskelbusio asmens požiūrį ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, „DuoTech” neatsako už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) skelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje. DuoTech pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti bet kokius Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Taisykles ir sąlygas. Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad:
 • Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, įžeidžiančios, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, pažeidžiančios privatumą.
 • Komentarai nebus naudojami prašyti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą.
Suteikiate „DuoTech” neišimtinę licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Nuorodos į mūsų turinį

Toliau išvardytos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:
 • Vyriausybinės agentūros;
 • Paieškos varikliai;
 • Naujienų organizacijos;
 • Internetinių žinynų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę taip pat, kaip jie pateikia nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių Svetaines; ir
 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti nuorodų į mūsų svetainę.
Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda yra: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ir (arba) paslaugos yra remiami, patvirtinami ar patvirtinami; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą. Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitų tipų organizacijų prašymus pateikti nuorodas:
 • visuotinai žinomus vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinius;
 • dot.com bendruomenės svetainės;
 • asociacijos ar kitos labdaros organizacijoms atstovaujančios grupės;
 • internetinių katalogų platintojai;
 • interneto portalai;
 • apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės; ir
 • švietimo įstaigoms ir prekybos asociacijoms..
Šių organizacijų nuorodų prašymus patvirtinsime, jei taip nuspręsime: (a) dėl nuorodos mes nepasirodysime nepalankiai sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų mūsų atžvilgiu; (c) mums teikiama nauda dėl nuorodos matomumo kompensuoja „DuoTech” nebuvimą; ir (d) nuoroda yra bendro pobūdžio informacijos apie išteklius kontekste. Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ar paslaugos yra remiamos, patvirtinamos ar joms pritariama; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą. Jei esate viena iš 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti siųsdami el. laišką „DuoTech”. Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites. Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų svetainę taip:
 • naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 • naudojant vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba
 • Naudojant bet kokį kitą mūsų Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas nuorodą pateikusios šalies svetainės turinio kontekste ir formate.
Nesudarius prekių ženklo licencijos sutarties, „DuoTech” logotipo ar kito meno kūrinio neleidžiama naudoti nuorodoms kurti.

iRėmeliai

Be išankstinio patvirtinimo ir raštiško leidimo negalite kurti rėmelių aplink mūsų Svetaines, kurie kaip nors keičia mūsų Svetainės vaizdinį pateikimą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį

Mes neatsakome už jokį turinį, kuris pateikiamas jūsų Svetainėje. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Teisių išlyga

Pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų Svetainę, jei to prašoma. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias sąlygas ir nuorodų politiką. Nuolat pateikdami nuorodas į mūsų Svetainę, jūs sutinkate laikytis šių nuorodų teikimo sąlygų ir nuostatų..

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų Svetainėje aptiksite nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pranešti mums. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti arba atsakyti jums tiesiogiai. Mes neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė bus prieinama ir kad joje pateikta medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes atmetame visus pareiškimus, garantijas ir sąlygas, susijusias su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata:
 • apriboti ar panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą.;
 • apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą arba apgaulingą iškraipymą;
 • apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
 • netaikyti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurių negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus.
Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo nuo atsakomybės vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi atsižvelgiant į ankstesnę pastraipą; ir (b) taikomi visiems įsipareigojimams, atsirandantiems pagal atsisakymą nuo atsakomybės, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius pagal sutartį, deliktinę atsakomybę ir dėl įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo. Kol svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už jokius bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.